Το νέο smartphone θα χρησιμοποιηθεί στα υποβρύχια

Η United Instrument Making Corporation ολοκλήρωσε τη δημιουργία ενός smartphone για τα πληρώματα των υποβρυχίων. Η τελευταία εξέλιξη επιτρέπει την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση υγείας των ναυτικών, καθώς και την ακριβή τους θέση στο σκάφος.

Η συσκευή διαθέτει τη δική της μονάδα Wi-Fi και το πομπό VHF. Είναι δυνατή η παρακολούθηση όλο το εικοσιτετράωρο και οι πληροφορίες μεταδίδονται μέσω επικοινωνίας πλοίου. Το smartphone αλληλεπιδρά με τους βιομετρικούς αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι στο ανθρώπινο σώμα, εντοπίζοντας διάφορους δείκτες: ξεκινώντας από τον παλμό και τελειώνοντας με το φόντο της ακτινοβολίας.

Υψηλή ποιότητα επικοινωνίας διατηρείται όχι μόνο όταν βρίσκεστε στην ανοιχτή θάλασσα αλλά σε σημαντικά βάθη. Η ακριβής θέση κάθε μέλους του πληρώματος εμφανίζεται με τις ελάχιστες δυνατές αποκλίσεις. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η συσκευή παράγει ανεξάρτητα ένα ειδικό σήμα που αποστέλλεται μέσω ξεχωριστού καναλιού εμβέλειας έκτακτης ανάγκης και καλείται η ομάδα διάσωσης.

Λίγο νωρίτερα, αναπτύχθηκαν έξυπνα βραχιόλια, τα χαρακτηριστικά των οποίων είναι αρκετά παρόμοια με ένα smartphone. Τώρα αυτά τα βραχιόλια περιλαμβάνονται στο βασικό σύνολο εξοπλισμού για το πλήρωμα του υποβρυχίου "Ash". Χρησιμοποιούν τεχνολογία ραδιοεπικοινωνιών καθορισμένη από λογισμικό, όπου οι εργασίες επιλύονται από λογισμικό και όχι από υλικό. Αυτή η αρχή καθιστά δυνατή τη σημαντική μείωση του συνολικού βάρους. Επιτύχατε ένα συμπαγές και βολικό μέγεθος, χωρίς να χάνετε καθόλου χρήσιμες ιδιότητες.

Το βραχιόλι κάνει μια ανάλυση διαφόρων δεικτών υγείας και σημάτων, αν είναι απαραίτητο. Η παρακολούθηση της υγείας του πληρώματος του υποβρυχίου είναι προτεραιότητα, επειδή το πλήρωμα είναι τεράστια ευθύνη. Ένας έγκαιρος προσδιορισμός των αποκλίσεων στη φυσική κατάσταση της υγείας θα βοηθήσει στην αποφυγή πολλών από τις σοβαρές συνέπειες. Στο μέλλον, είναι δυνατό να εξοπλιστούν με παρόμοια βραχιόλια και πληρώματα άλλων τύπων σκαφών.